OVER ONS

Wij willen jou helpen om je schulden op te lossen!

Met ruim 20 jaar ervaring in de schuldhulpverlening willen onze medewerkers jou helpen om je financiële situatie weer onder controle te krijgen! Mensen helpen zit in ons bloed, en financiële stress is één van de grootste stressfactoren. Laten we ze samen tackelen! Laat struisvogels hun kop maar in het zand steken, wij blijven samen rechtop lopen!

Wij lossen ruim 80% van de gevallen op!
83%

Onze missie

Wij willen mensen helpen met het leiden van een mooi leven. Schulden maken dit mooie leven vaak tot een nachtmerrie, onze taak ligt in het omzetten van deze nachtmerrie in een rustige droom.

Onze visie

Wij geloven in nieuwe kansen! Dingen overkomen ons, fouten worden gemaakt, sommige situaties voelen als onrecht... en wij begrijpen dat. Wij oordelen niet en voor ons is iedereen gelijk.

Onze waarden

Onze organisatie is gebouwd op een fundering van respect. Respect voor elkaar, respect voor onze cliënten én respect voor hun schuldeisers. Vanuit respect kunnen we samen naar oplossingen werken.